Hướng dẫn

Mình có thể tìm mã số karaoke mới nhất và được cập nhật liên tục theo mã số, lời, tên bài hát, vol,... Ngoài ra mình có thể quản lý các bài hát yêu thích của bạn để bạn có thể tra cứu lại bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc và điện thoại bạn đang sửa dụng.

Bé Điệu

Bé ĐiệuTrợ lý ảo Facebook

  • Để sử dụng chức năng này bạn chỉ cần nói với Bé Điệu là Tìm bài hát karaoke giúp mình với hoặc Tra cuu bai hat karaoke hoặc bất cứu gì để Bé Điệu có thể hiểu bạn muốn tra cứu mã số karaoke.
  • Ngoài ra bạn có thể tra cứu nhanh bằng cách thêm chữ kara vào trước bào hát hay mã số muốn tra cứu. VD: kara vo nguoi ta
  • Khi tra cứu xong bạn có thể nhấn vào nút "Lưu vào yêu thích" để lưu vào danh sách yêu thích của bạn.
  • Khi bạn muốn xem lại danh sách các bài hát đã lưu chỉ cần nói cho Bé Điệu biết. VD: Xem danh sach yeu thich hoặc ví dụ như Cho tôi xem danh sách yêu thích của mình nào! :D.